Hạt dạng hút ẩm màu nâu, thân thiện với môi trường dễ phân hủy

Hút ẩm 35-40%, được Mỹ và EU ưa chuộng.

Đầy đủ các kiểm định SGS về chất cấm và hồ Sơ Công bố Chất lượng Sản phẩm

Ứng dụng nhiều Ngành may mặc, nông sản, và Gỗ.