Gói hút Ethylen – ETIPO

Gói E- Tipo chuyển sử dụng để hút khí Ethylen trong rau quả : Chuối – Thanh long –  Chanh dây , làm chậm quá trình chính  và làm hư hỏng rau của trong quá trình xuất khẩu.